DURALLAR Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutuları Temizlik Makinaları Galoşmatik
+90 312 215 31 52
Üye Girişi Kayıt Ol   

Sıfır Atık Belgesi

Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü yönetmelik ekinde yer alan listedeki yerler, temel seviyede sıfır atık belgesi almak zorunda olacaklar. Diğer yerler ise talep etmeleri halinde temel seviyede belge almak için müracaatta bulunabilecekler.

Sıfır atık belgesi, temel, gümüş, altın ve platin olmak üzere dört seviyede düzenlenecek.

Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden; il belediyeleri ve nüfusu elli binin üzerindeki ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, limanlar ile 50 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesini almakla yükümlü olacaklar. Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip diğer yerler ise talep etmeleri halinde gümüş, altın ve platin sıfır atık belgesi için başvuruda bulunabilecekler.

SIFIR ATIK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sıfır atık sistemini kuran yerlerden; 100 bin üzeri nüfusa sahip belediyeler ile alışveriş merkezleri, havalimanları, marinalar, 4 ve 5 yıldızlı oteller Sıfır Atık Belgesi almakla yükümlü. Diğer yerler talep etmeleri halinde sıfır atık belge müracaatında bulunabilir. Sıfır atık belge başvurusunun bina, yerleşke veya belediye için yapılması esastır. Bir bina veya yerleşke içerisinde birden fazla kurum, kuruluş, işletme olması durumunda, o bina veya yerleşke tarafından ortak başvuru yapılabilir. Sıfır atık belge başvuruları sıfır atık bilgi sistemi üzerinden yapılır. Sıfır atık belgesi puanlamaya göre en temel  seviyeden en  yüksek  seviyeye  doğru  gümüş,  altın  veya platin  olarak  üç  seviyede düzenlenir. Sıfır atık belgesine sahip yerler il müdürlükleri tarafından 2 yılda 1 olmak üzere denetlenir.

Sıfır atık belgesi kriterleri içerisinde en önemli değerlendirme kriteri tüm atıkların türlerine göre ve renk kriterleri de sağlanarak, kişi sayıları da göz önüne alınarak yerleştirilmiş konteynırlarda ayrı olarak biriktirilip ilgili yönetmelik çerçevesinde yönetilmesi. Buna ek olarak azaltılan atık miktarı, tek kullanımlık ürün kullanımının önlenmesi, gıda israfını destekleyen programlara katılım sağlanması, kullanılabilir malzemelerin yeniden değerlendirilmesi da artı puan getiren hususlardan. Ayrıca tedarik noktasında da kriterler belirlenmiş, bunlar da; geri dönüştürülebilir malzemelerin tercih edilmesi, Çevre Etiketine sahip ürünlerin tercih edilmesi (Eko-etiketli ürün tercihi) ve sıfır atık belgesi olan tedarikçilerin tercih edilmesi (Bu uygulamaya 2020’den itibaren puanlanmaya başlanacak). Her ne kadar şu an için yukarıda yazan paydaşlar sıfır atık belgesi almak zorunda olup geri kalanlar isteğe bağlanmışsa da tedarikçilerin sıfır atık belgeli olması firmalara artı puan getireceği için yukarıdaki paydaşlar ile iş yapan firmaların da bu belgeyi alması 2020 yılından itibaren kaçınılmaz görünüyor.

Tüm Kategoriler