DURALLAR Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutuları Temizlik Makinaları Galoşmatik
+90 312 215 31 52
Üye Girişi Kayıt Ol   

Metal Atıklar

Metal, yeryüzü tabakasını oluşturan çeşitli minerallerin işlenerek saflaştırılması sonucunda üretilir.Metalik madenler doğadan ham olarak çıkarılmaktadır.Uygun koşullarda ergitme ve kademeli soğutma işlemleri ile hammadde metalik hale dönüştürülmektedir.

Ülkemizde demir-çelik üretimine yönelik girişimler, kamu öncülüğünde Cumhuriyetin kuruluşundan sonra başladı ve ilk demir-çelik işletmesi, 1930’lu yıllarda Kırıkkale’de kurulmuştur. Metaller çok değişik türde üstün özellikleri nedeniyle endüstride geniş uygulama alanına sahiplerdir. Özellikle üstün mekanik özelliklere sahip olduklarından en önemli yapı ve makine malzemesi sayılırlar. Metaller demir esaslı metaller ve demir dışı metaller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çelik (demir esaslı metal) ve alüminyumun ( demir dışı metal) metaller arasında geri dönüşüm ve geri kazanım piyasasında çok büyük paya sahip malzemelerdir.

Metalik madenlerin kullanım alanları

Altın, Antimuan, Krom, Bakır, Boksit, Demir, Gümüş, Kalay, Kurşun, Çinko, Kadmiyum, Molibden, Nikel, Tungsten, Vanadyum madenleridir. Bu madenlerde kullanım amaçlarına göre çok geniş bir ürün yelpazesi ile kullanılmaktadır.Demir ve demir içerikli olan çelik (çelik demirin karbonla düşük oranda yaptığı alaşımdır) elektrik ark ve indüksiyon ocaklarında, bazik oksijen fırınlarında ve entegre tesislerde ergitilerek defalarca farklı şekillerde yeniden kullanılabilir türde metallerdir.

Demir dışı metaller arasında temel olarak bakır, çinko, kurşun, alüminyum, nikel, pirinç, kalay ve magnezyum yer almaktadır. Demirli olmayan metaller aynı zamanda değerli metalleri (altın, gümüş paladyum, platin vb.) ve nadir olarak bulunan ekzotik metalleri (tungsten, molibden, nyobidyum, hafniyum, vanadyum, zirkonyum, tellur, arsenik, berilyum, indiyum, lityum, kadmiyum, galyum, germanyum, kobalt, bizmut, seryum, selenyum, tantal, titanyum, civa vb.) içerirler.

Metal Atıkların Geri Dönüşümü

Metal hurda sektörü geniş ve karmaşık bir sektördür. Hurda metaller; ciddi ölçüde çeşitliliğe sahip, kolayca anlaşılmayan ve çok geniş bir kaynağa sahiptir. Geri kazanım temel hedefleri arasında uzaklaştırılacak atık hacimlerinin azaltılması ve doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması yer almaktadır. Metaller kalitelerinden ödün vermeden sonsuz kez geri dönüştürülebilmektedir.

Metal Geri Dönüşümü Küresel Isınma Tehdidini Azaltan Önemli Faktörlerdendir.Üstelik bu süreç boyunca ihtiyaç duyulan enerji miktarı, aynı metalin madenden çıkarılması için harcanan enerji miktarından çok daha azdır.Geri dönüşüm, Enerji tasarrufunu sağlamasının yanı sıra, CO2-Emisyonunu da büyük oranda azaltmaktadır.

Metal geri dönüşümü, toplama, sınıflandırma, kırma-kesme-parçalama, taşıma-boşaltma, balyalama, presle sıkıştırma, yeniden kullanım amacı ile tamir etme, ergitme, pişirme, rafinasyon, kimyasalların kullanımı, şekillendirme vb. işlemlerin olduğu birçok adımlı işlemler dizisidir.

Metal atıklarını konusunda lisanslı tesislere geri dönüşümünün sağlanması amacıyla teslim etmeliyiz.

Araştırmalara göre metallerin geri kazanılması için harcanan enerji metallerinin madenlerden çıkartılması için gereken enerjiden çok daha azdır.Metal kalite kaybı olmadan sonsuz defa geri dönüştürülebilir bir malzeme olması sebebiyle geri dönüşümü sağlanabilen atıklar arasında çok önemli bir yere sahiptir.Metal atıkların geri dönüşümü ile bu atıklar hammadde hâline gelir ve üretim sırasında ergitilerek tekrar kullanılır.Metal atıkların geri kazanımı ile önemli oranlarda enerji tasarrufu sağlanır.

Tüm Kategoriler